วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่1-6 เขตพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย ด้วยเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย ร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)​ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในเขตอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 6 โรงเรียนๆละ 6 ทุน รวม 36 ทุนๆละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 108,000บาท โดยมีนาย ดาบตำรวจ ดร.สั้นติ จันทร์เพ็ญ นายกเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย รวมรับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น๒ สำนักงานเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี