วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "สนุกกับกิจกรรมรักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ด้วยการสร้าง Info graphic" สำหรับครูบรรณารักษ์หรือครูที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้ำที่บรรณารักษ์ จำนวน 60 คน พร้อมทั้งมอบ หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรหนังสือดังกล่าว  โดยการดำเนินการของ ศน.อรพิมพ์พรรณ คัมภีร์  ณ หอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1