วันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน "โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา"เขื่อนลำตะคอง อำเภอปากช่อง​ และโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ในโครงการ"นวัตกรรมห้องเรียนสีเขียง" สู่โรงเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืน"อนุบาลร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดพลังงาน ลดโลกร้อน สู่โรงเรียนสีเขียวและชุมชน ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีม