วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก พรเนตร ศรีทอง รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน นำโดย นางช่อชะบา ชื่นบาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี