วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 พบปะ"การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและขยายผล Boot Camp" ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม(Boot Camp)​ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Communicative Approach พัฒนาทักษะทางภาษาให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้เกิดความมั่นใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนมากขึ้น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม 51 คนและวิทยากร 11 คนรวมทั้งหมด 51 คน ณ ห้องประชุม๑ สพป.กาญจนบุรี เขต1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี