วันที่ 7 มกราคม 2564 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม พร้อมทั้งเยี่ยมชมบริบทภายในโรงเรียน โดยมีนายวุฒิพร ใจสงบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี