วันที่ 5 - 6 มกราคม 2564 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมทำกิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำนักงาน 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) เพื่อเป็นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 1