วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มอำนวยการ และหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2564 ประจำวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ผ่านการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1