วันที่ 4 มกราคม 2564 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และ บุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (AMSS++) ณ ห้องประชุม 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1