วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยมีกิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 และกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 1