วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1