วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยมี กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1