วันที่​ ๑๕ ธันวาคม​ ๒๕๖๓ ดร.สมหมาย​ เทียน​สมใจ​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต ​๑​ มอบหมาย​ให้​ นางเสาวณี กิตติ​รักษ์​ว​รา​กร​ รอง​ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​ ๑​ พร้อมด้วย​เจ้า​หน้าที่​สำนักงาน​กีฬา​แห่ง​ประเทศไทย​จังหวัด​กาญจนบุรี​ เพื่อ​เตรียม​ความพร้อม​ในการ​เป็น​เจ้าภาพ​จัดการแข่งขันกรีฑา​ ในเดือนกุมภาพันธ์​ ๒๕๖๔ ระดับภูมิภาค​เพื่อ​หาตัวแทนไปเข้าร่วมการแข่งขัน​กีฬา​เยาวชน​ระดับชาติที่จังหวัดศรีสะเกษ​ต่อไป โดยมี​ ดร.วิไล​ กวาง​คีรี​ ผู้อ​ำ​น​วย​การ​โรงเรียน​เขาดิน​วิทยาคาร​ ต้อนรับ​และเยี่ยม​ชม​สนามและห้อง​พัก ณ โรงเรียน​เขาดิน​วิทยาคาร​ อำเภอท่าม่วง​ จังหวัด​กาญจนบุรี