วันที่​ ๑๔ ธันวาคม​ ๒๕​๖​๓​ ดร.สมหมาย​ เทียน​สมใจ​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต ​๑​ มอบหมาย​ให้​ ว่าที่​ร้อยเอก​พร​เนตร​ ศรี​ทอง​ รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​ ๑​ พร้อมด้วย​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​กลุ่ม​ ให้การต้อนรับ​ นางปัทมา ปีนหวังกูล รัก​ษาการผู้อำนวยการ​กลุ่ม​แผนและโครงการ​สำนัก​นโยบาย​และ​แผน​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​และ​คณะ​ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านงบประมาณ​รายจ่าย​ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.๒๕๖๓ หน่วยงานสำ​นักงาน​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ โดยมีนายสุ​วิทย์​ ศรี​จันทร์​ ผู้​อ​ำ​น​วย​การ​โรงเรียน​อนุบาล​ศรีสวัสดิ์​ และคณะ​ครู​พร้อม​ทั้งคณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ให้การ​ต้อนรับ​ ณ โรงเรียน​อนุบาล​ศรีสวัสดิ์​ อำเภ​อ​ศรีสวัสดิ์​ และ​มี นายไกรพจน์​ บุญ​ประเสริฐ​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการ​โรงเรียน​วัด​ทุ่ง​ลาดหญ้า ​"ลาดหญ้า​วิทยา" และคณะ​ครู​ให้การ​ต้อนรับ ณ โรงเรียน​วัด​ทุ่ง​ลาดหญ้า ​"ลาดหญ้า​วิทยา" อำเภอเมือง​ จังหวัด​กาญจนบุรี