วันที่​ ๑๓ ธันวาคม​ ๒๕๖๓ ดร.สมหมาย​ เทียน​สมใจ​ ผู้อำน​ว​ยการสำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี เขต​ ๑​ มอบหมาย​กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​ ๑​ เข้าร่วม​พิธี​ถวายสักการะ​พระบรม​ราชานุสาว​รี​พระบาท​สมเด็จ​พระพุทธ​ยอด​ฟ้า​จุฬา​โลก​มหาราช​ เนื่องในวันคล้าย​วัน​สถาปนาค่ายพระ​พุทธยอดฟ้า ณ กองกำกับการตำรวจตระเวน​ชายแดน​ที่​ ๑๓ อำเภ​อ​พนมทวน​ จังหวัด​กาญจนบุรี