วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ รับมอบหน้ากากอนามัย และ เจลล้างมือ จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกกรุงเทพมหานคร โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้