วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อหารือข้อราชการในการดำเนินงานภายกลุ่ม ณ ห้องประชุม ๔ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑