วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง และนายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมการสรุปผลการดำเนินโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" โดยมีนายสานนท์​ ทรัพย์เพิ่ม ​ผู้​ทรงคุณวุฒิ นายวิรัตน์ ชื่นเอี่ยม ผู้​ทรงคุณวุฒิ​ และ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ เข้าร่วมในครั้งนี้ ห้องประชุม ๑ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑