วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง และนายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมทั้งบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และร้องเพลงจำขึ้นใจ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพป.กาญจนบุรี เขต ๑