วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพ มาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุม 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1