วันที่​ 10 พฤศจิกายน​ 2563 ดร.สมหมาย​ เทียน​สมใจ​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​ 1​ พร้อมด้วย ​นาย​สุภีร์ สีพาย และนางเ​สาว​ณี​ กิตติ​รักษ์​ว​รา​กร​ รอง​ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​ 1​ นมัสการ​ขอพรจากพระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา​ วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.9) ​เจ้าคณะ​จังหวัด​กาญจนบุรี ​เจ้าอาวาส​วัด​ไชย​ชุมพล​ชนะสงคราม ​(วัด​ใต้) ​พร้อมทั้งกราบไหว้​ศาลหลักเมือง​เพื่อ​เป็น​ศิริ​มงคล​ใน​โอกาส​ย้าย​มา​รับ​ตำแหน่ง​ใหม่​เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน​ 2563​ ที่ผ่านมา ณ สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี เขต ​1​ อำ​เภอเมือง​ จังหวัด​กาญจนบุรี