วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร และนายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อ​ให้แนวทางในการดำเนินงานการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 4 สพป.กาญจนบุรี เขต 1