สพป.กาญจนบุรี เขต1 ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมเตรียมการต้อนรับ ผอ.สพป.กจ.1 และรองผอ.สพป.กจ.1 ขอขอบคุณ ผอ.รร.อนุบาลกาญจนบุรี ผอ.รร.วัดบ้านเก่า ผอ.รร.บ้านดงยาง ผอ.รร.บ้านหนองตาบ่ง ผอ.รร.วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง และผอ.รร.วัดศรีอุปลาราม ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยงานสำนักงาน จนงานสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย