วันที่​ 6 พฤศจิกายน​ 2563 ดร.สมหมาย​ เทียน​สมใจ​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​1​ พร้อมด้วย​ว่าที่​ร้อยเอก​พร​เนตร​ ศรี​ทอง​ นางเ​สาว​ณี​ กิตติ​รักษ์​ว​รา​กร​ และนายสุภี สีพาย รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1​ นำทีมพบปะพูดคุย​ทำความรู้​จัก​ในแต่ละ​กลุ่มเป็นรายบุค​คล เพื่อ​ทำความเข้าใจ​ใน​การ​ปฏิบัติหน้าที่​ในองกรณ์​ พร้อมทั้งมอบหมายให้แต่​ละบุคคล​บันทึก​การทำงานใน​หน้า​ที่และแสดง​ความเห็น​เพื่อ​เสนอต่อผู้​อำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1​ ในการปฎิบัติ​หน้าที่​เพื่อ​นำองค์กร​ไปสู่การพัฒนา​และมีประสิทธิภาพ​ต่อไป ณ สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1