วันที่​ 6 พฤศจิกายน​ 2563 ดร.สมหมาย​ เทียน​สมใจ​ ผู้​อำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​1​ ร่วมต้อนรับ​และแสดง​ความยินดี​ นายชาญกฤต​ น้ำใจดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​นครปฐม​ เขต​2​ และนายธนะชน ทัศนะ​เกตุ​ รองผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​นครปฐม ​เขต​ 2​ ในโอกาส​ที่ย้ายมาดำรงต​ำ​แหน่ง​ใหม่ ณ ห้องประชุม​ สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​นครปฐม​ เขต​ 2​ อำเภอนครชัยศรี​ จังหวัด​นครปฐม