วันที่​ 5 พฤศจิกายน​ ๒๕๖๓ ว่าที่​ร้อยเอก​พร​เนตร​ ศรี​ทอง​ รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​ 1​ พร้อมด้วย​ ผู้บริหาร​การศึกษา​ ผู้บริหาร​สถานศึกษา​ และ​คณะ​ครู​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ และ​แขก​ทุกท่านให้การ​ต้อนรับ​ ดร.สมหมาย​ เทียน​สมใจ​ อดีต​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษานครปฐม​ เขต ​2 และย้ายมาดำรงต​ำ​แหน่ง​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี เขต​ 1​ ทั้งนี้​ ดร.สมหมาย​ เทียน​สมใจ​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต ​1​ กล่าว​ขอบคุณ​ผู้บริหาร​การศึกษา​ ผู้บริหาร​สถานศึกษา​ และ​คณะ​ครู​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ และแขกผู้​มีเกียรติ​ทุกท่านที่ให้การต้อนรับ​ และเดินทางมาส่งครั้งนี้​ พร้อมจะทำงานพัฒนา​คุณภาพ​การศึกษา​ในด่านต่างๆให้ดียิ่งขึ้น ​และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งผู้​บริหาร​การ​ศึก​ษา ผู้บริหาร​สถานศึกษา​ ข้าราชการ​ครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ ใน​การ​พัฒนาคุณภาพ​การศึกษา​ต่อ โดย​มี​ ท่าน ทวีพล แพ​เรือง​ อดีต​ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​นครปฐม​ เขต​ 2​ กล่าวให้กำ​ลัง​ใจใน​การ​ปฏิบัติหน้าที่​ราชการ​ต่อไป และในนามของ​สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​ 1​ ขอบคุณ​ ผู้บริหาร​สถานศึกษา​คณะ​ครูและ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ ที่ช่วยสนับสนุน​อาหาร​ในการต้อนรับ​ในครั้งนี้ ณ สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​ 1