วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายสุภีร์ สีพาย รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 โดยมีนายดนัย ตั้งเจิดจ้า นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพิมาย คณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนบ้านดอนเขว้า จ.นครราชสีมา ให้เกียรติมาร่วมส่งและร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1