วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ อินทรศักดิ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 และ คณะกรรมการสอบการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจริยภาพฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงการรับสมัครและจัดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม 3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1