วันที่​ 18 ตุลาคม​ 2563 ว่าที่​ร้อยเอก​พร​เนตร​ ศรี​ทอง​ รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1​ รักษาราชการ​แทน​ผู้​อำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​1​ ตรวจ​เยี่ยม​ติดตา​มให้​กำลังใจ​ผู้บริหาร​สถานศึกษา​ครู​ โรงเรียน​บ้าน​บน​เขา​แก่ง​เรียง​ ที่ประสบภัย​พิบัติ​ธรรมชาติ​ โดย​มี​นายอภินันท์​ ลิ้ม​กุล​ ผู้อ​ำ​น​วย​การโรงเรียน​บ้าน​บน​เขา​แก่ง​เรียง​และคณะ​ครู​ให้การต้อนรับ และรายงานการปิดการเรียน​การ​สอน​ระหว่าง​วันที่ 19-21 ตุลาคม​ 2563 เป็น​เวลา 3 วัน​เพื่อ​ความปลอดภัย​แค่นักเรียน​ในการเดินทาง​ในมาเรียนต่อ