วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมให้กำลังใจและให้คำแนะนำแก่คณะวิทยากรและคณะทำงานการอบรมวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการอบรมวิทยาการคำนวณ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 4 สพป.กาญจนบุรี เขต 1