วันที่​ 15 ตุลาคม​ 2563 นาย​สุชาติ​ อินทรศักดิ์​ รอง​ผู้​อำ​น​ว​ยการ​สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต 1​ พร้อมด้วย​นาย​บ​ำ​รุง​ ข่าย​ค​ำ​ ผู้ทรงคุณวุฒิ​ นาย​นิคม​ แสวงหา​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการ​โรงเรียน​วัด​ถ้ำ​อง​จุ​ นายชาติกุลพล สม​ยา​ภักดี​ ผู้อ​ำ​น​วย​โรงเรียน​ตลาด​ส​ำ​รอง​ พี่​เลี้ยง​ นายวินัย​ ธรรม​เกื้อกูล​ ผู้อ​ำ​นว​ยการ​กลุ่มนิเทศฯ​ และ​เจ้า​หน้าที่​ที่​รับผิดชอบ​ ซึ่งกระบวนการ​คัดเลือก​ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ถาน​ศึกษา​จึง​มีความสำคัญ​ที่จะ​ทำให้​ได้​มาซึ่งผู้​มี​ความรู้​ความสามารถ​ ความ​เหมาะสม​ทั้งด้านคุณ​วุฒิวัยวุฒิ​ มีประสบการณ์​การบริหารสถานศึกษา​และ​มี​ภาวะ​ผู้​นำสูง​เข้า​สู่​ตำแหน่ง​ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ถาน​ศึกษา​ รับ​การบรรจุและ​แต่งตั้ง​ ให้ดำรงตำแหน่ง​ผู้อ​ำ​น​วยการ​สถานศึกษา​ เป็น​ระยะเวลา​ 1 ปี​ ซึ่ง​มี​คณะกรรมการ​ที่ปรึกษา​หรือ​พี่​เลี้ยง​ให้คำแนะ​นำปรึกษา​และ​ช่วย​เหลือในการ​ปฏิบัติ​งาน ทุก​ด้านการประเมิน​สัมฤทธิผล​การ​ปฏิบัติงาน​ด้านต่าง​ๆ​ ตามตัว​ชี้​วัด​ที่กำห​นด​ จำนวน 2 ครั้ง​ โดย​ครั้งแรก​ประเมิน​เมื่อ​ปฏิบัติ​งา​นครบ​ 6 เดือน​แรกและ​ครั้ง​ที่2 เมื่อ​ปฏิบัติงาน​ครบ 6 เดือน​หลัง​ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ที่มีศักย​ภาพ​ มีภาวะผู้​นำมีความสามารถ​รอบด้าน "เก่งคน เก่งงาน และ​เก่งวิชา​การ" เหมาะสม​ที่จะ​ดำรงตำแหน่ง​ผู้อ​ำ​นว​ยการส​ถาน​ศึกษา​ สำคัญ​ในการขับ​เคลื่อน​การปฏิรูป​การศึกษา​ในระดับสถานศึกษา​ให้มี​คุณภาพ​ต่อ โดย​มี​ ว่าที่ร้อยตรีกฤษ​ ใบบัว ผู้อ​ำ​น​วย​โรงเรียน​บ้านน้ำพุ อำเภ​อ​ศรีสวัสดิ์​ สพป.กาญจนบุรี​ เขต1
รับ​การแนะนำจากที่ปรึกษา​และพี่เลี้ยง​ ในครั้งนี้​เพื่อ​ที่จะรับการประเมิน​ต่อไป ณ โรงเรียน​บ้าน​น้ำพุ อำเภอศรีสวัสดิ์​ จังหวัด​กาญจนบุรี