วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมประชุมคณะวิทยากรและคณะทำงานการอบรมวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการอบรมวิทยาการคำนวณ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 4 สพป.กาญจนบุรี เขต 1