วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นางเสาวณี กิตติ​รักษ์​ว​รา​กร​ รอง​ผู้อำ​น​ว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1 ประธานการประชุมการปรับเครื่องมือแบบติดตาม ตรวจสอบ​ ประเมินผล​และ​นิเทศ​การศึกษา​ คณะกรรมการ​ ก.ต.ป.น. และ​คณะ​อนุกรรมการ​ ก.ต.ป.น.ปีงบประมาณ​ 2563 พร้อมด้วย​ นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กจ.1 และคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สพป.กจ.1