วันที่​ 11 มิถุนายน​ 2563 นาย​วิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​๑​ ประธาน​การประชุม​(ร่าง)​แบบติดติดตาม ตรวจสอบ​ ประเมินผล​และ​นิเทศ​การศึกษา​ คณะกรรมการ​ ก.ต.ป.น. และ​คณะ​อนุกรรมการ​ ก.ต.ป.น. ปีงบประมาณ​ 2563 พร้อมด้วย​ ว่าที่​ร้อยเอก​พร​เนตร​ ศรี​ทอง​ นาย​สุชาติ​ อินทร์​ศักดิ์​ นางเสาวณี กิตติ​รักษ์​ว​รา​กร​ รอง​ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1​ และผู้อำนวยการกลุ่ม และ​ศึกษานิเทศ​ก์​ ณ ห้องประชุม​๑​ตำบลปาก​แพรก​ อำ​เภอเมือง​ จังหวัด​กาญจนบุรี