วันที่ 10 มิถุนายน 2563ว่าที่ร้อยเอก พรเนตร ศรีทอง นายสุชาติ อินทรศักดิ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม เจ้าหน้าที่บุคลากร ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 21/2563 ประจำวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 สพป.กจ.1