วันที่ 22 เมษายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้ามาทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในห้องปฏิบัติงานทุกห้อง ห้องประชุม รอบบริเวณสำนักงาน ลานจอดรถด้านหลัง รวมถึงห้องปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และขอขอบคุณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในการประสานงานครั้งนี้ โดยมีว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นตัวแทนขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์กับหน่วยงานในครั้งนี้