วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ่อขุนด่าน " พ่อขุนด่านก้าวไกล เด็กไทยสร้างนวัตกรรม "โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ประดับวงศ์ ผอ.รร.บ้านท่าพุ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ่อขุนด่าน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มี ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 130 คน และนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 400 คน ณ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี