วันที่ 18 กุมภาพันธ์​ 2563 นาย​วิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1​ พร้อมด้วย​ว่าที่​ร้อยเอก​พร​เนตร​ ศรี​ทอง​ รอง​ผอ.สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1 นำข้าราชการ​ครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ จัด​กิจกรรม​" ปิด​เมือง Big Cleaning Day" และ​จัด​ระเบียบ​สายสื่อสาร​ ระหว่างเวลา​ 10.00-12.00 น.ซึ่งสำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1​ รับผิดชอบ​ ถนนทางหลวง​ ทล.3429 ตั้งแต่​บริเวณวงเวียน​น้ำพุหน้าศาลา​กลาง​จังหวัด​ถึงบริเวณ​เชิงสะพาน​หน้าสำนักงาน​เกษตร​จังหวัด​(ถนนเฉลิมพระเกียรติ)