วันที่​ 7 กุมภาพันธ์​ 2563 นาย​วิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1​ มอบหมาย​นางจันจิ​รา​ คุณ​ฑี ศึกษานิเทศ​ สพป.กาญจนบุรี​เขต​1​ ประชุมคณะกรรมการ​ดำเนินการสอบและคณะกรรมการ​ระดับศูนย์​สอบ การประเมิน​ความสามารถ​การอ่านของผู้เรียน​ ระดับชั้นประถม​ศึก​ษาปีที่1 ปีการศึกษา​ 2562 ณ ห้องประชุม​1​ สพ​ป.กาญจนบุรี​ เขต​1 ​อำเภอเมือง​ จังหวัด​กาญจนบุรี