วันที่​ 6 กุมภาพันธ์​ 2563 นาย​วิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1​ มอบหมายให้ ว่าที่​ร้อยเอก​พร​เนตร​ ศรี​ทอง​ รอง ​ผอ.สพ​ป.กาญจนบุรี ​เขต​1​ ประชุมแต่งตั้ง​คณะกรรมการ​ดำเนิน​งาน​จัด​การแข่งขัน​กิจกรรม​ทักษะ​ภาษา​ไทย​ กิจกรรม​แนวปฏิบัติ​ที่ดีรายด้าน และ​กิจกรรม​ทักษะ​วิชาการ​ ในการประชุม​วิชาการการพัฒนา​เด็ก​และเยาวชนใน​ถิ่น​ทุรกันดาร​ ตามพระราชดำริ​ กรมสมเด็จ​พระกนิษฐา​ธิราช​เจ้า​ สมเด็จ​พระ​เทพรัตนราชสุดา​ฯ​ สยาม​บรม​ราช​กุมารี​ ประจำ​ปี​การศึกษา​ 2562 ใน​วันที่​ 12 กุมภาพันธ์​ 2563 ณ โรงเรียน​บ้าน​องหลุ อำเภ​อ​ศรีสวัสดิ์​ จังหวัด​กาญจนบุรี​ เพื่อ​จัด​การเรียน​รู้​ พัฒนา​นักเรียน​ในโครงการ กพด.และ​คัดเลือก​ตัวแทนระดับเขต​พื้นที่​การศึกษา​ เข้า​ประกวด​แข่งขัน​ในระดับภูมิภาค​และ​ระดับ​ประเทศ​ต่อไป ณ ห้องประชุม​1 สพ​ป.กาญจนบุรี​ เขต​1​ อำ​เภอเมือง​ จังหวัด​กาญจนบุรี