วันที่​ 6 กุมภาพันธ์​ 2563 นาย​วิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​ 1​ พร้อมด้วย​ผู้​อ​ำ​นวย​การ​สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​ เขตตรวจราชการ​ที่ 3​ เข้าร่วมประชุมการดำเนิน​การจัดชื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณ​อินเทอร์เน็ต​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563 ครั้ง​ที่​ 2/2563 โดย​มี​ ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้​อ​ำ​นวย​การ​ส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​สุพรรณบุรี​ เขต1 ประธาน​การประชุม​ และรายงานการประชุม การดำ​เนิน​การจัดชื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณ​อินเตอร์​เน็ต​ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 5 เดือน​(เดือนพฤษภา​คม​-เดือน​กันยายน​ 2563)ณ ห้องประชุม​ 1 สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​ 1​ อำ​เภอเมือง​ จังหวัด​กาญจนบุรี