วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2563 มีนายวินัย ธรรมเกื้อกูล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรภายในกลุ่มเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 4 สพป.กจ.1