วันที่​ 2 กุมภาพันธ์​ 2563 นาย​วิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​ 1 ตรวจ​เยี่ยม​และ ให้​ก​ำ​ลัง​ใจ​ นักเรียน​ในการทด​สอบ​ทางการ​ศึกษา​ระดับ​ชาติ​ขั้นพื้นฐาน ​O-NET​ ปีการศึกษา​ 2562 สนามสอบโรงเรียน​ในสังกัด​ สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​๑​ เพื่อ​ให้การ​ดำเนิน​การทดสอบ​เป็น​ไปตามมาตร​ฐาน​การทดสอบ​ทางการ​ศึกษา​ระดับ​ชาติ​ ให้​มี​ความ​โปร่งใส​ ยุติธรรม​ สร้าง​ความ​มั่นใจ​และ​การยอมรับ​ จาก​ผู้​เกี่ยวข้อง​ เพื่อ​นำข้อมูล​ที่​ได้​จาก​การ​ประเมิน​มาทำเป็นผล​งาน​วิชาการ​ ดั่งนั้นสถาบันทดสอบทางการ​ศึกษา​แห่งชาติ​(องค์กร​มหาชน)​จึงได้​ดำ​เนิน​การ​ทดสอบ​นักเรียน​ชั้น​ประถมศึกษา​ปี​ที่​ 6 และ​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 3 ปีการศึกษา 2562 ชั้น​ประถมศึกษา​ปี​ที่​ 6 สอบวัน​ที่ 1 กุมภาพันธ์​ 2563 จำนวน 29 สนามสอบชั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 3 สอบวัน​ที่ 1-2 กุมภาพันธ์​ 2563 จำนวน 17 สนาม​สอบ​ และขอขอบคุณ​คณะ​กรรม​กา​รทุกคนที่ได้ทำหน้าที่เป็​นที่เรียบร้อ​ยดีทุกประการ​ ในนามสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต 1 ​จึงขอบคุณ​มา ณ​โอกาส​นี้