วันที่ 7 มกราคม​ 2563 นาย​วิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​ 1​ ตรวจเยี่ยมการทดสอบ(TCASter MOCK Exam)​O-NET​ ระดับ​ชั้นประถม​ศึก​ษาปีที่6 ปีการศึกษา​2562 โรงเรียน​วัดท่ามะขาม โรงเรียน​อนุบาลวัดไชย​ชุมพล​ชนะสงคราม​ โรงเรียน​บ้าน​หัว​นา และโรงเรีย​นอนุบาล​กาญจนบุรี​ อำเภอเมือง​ จังหวัด​กาญจนบุรี