วันที่ 7 มกราคม 2563 พระเทพปริยัติ​โสภณ​(ปัญญา​ วิสุทฺธิปญโญ ป.ธ.9) ให้โอวาทเจริญพร​ปีใหม่ นายวิทยาเกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต1​ อำนวยคุณ​พระศรี​รัตนตรัย​ และบุญกุศลบรรดามีตลอดเวลา​ที่อาตมาบำเพ็ญในเพศบรรพชิตนี้ จงมาอำนวยอวยพรให้แก่ท่านในโอกาสวันขึ้นปีใหม่​ จงเจริญ​ด้วย​พรอันประเสริฐ 4 ประการ อายุ​ วรรณ​ะ สุขะ พละ พร้อมทั้งเจริญ​ด้วยลาภยศ สุขสรรเสริญ​ ประสบกับความสวัสดีมีชัยในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อเทอญ