วันที่​ 19 ธันวาคม​ 2562 นา​ยวิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​ 1 ร่วมเปิดโครงการประชุมสร้างความรู้​ความเข้าใจ​ในการสร้างความเข้มแข็ง"บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง​ ยั่งยืน ของชุมชน ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2562 โดยให้กระทรวงวัฒนธรรม​เป็นหน่วยงาน​กลักร่วกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน​พระพุทธศาสนา​แห่ง​ชาติ​ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนา​สังคม​และความมั่นคง​ของ​มนุษย์​ นำหลักการพลัง "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน​ ไปขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆให้มีบทบาทและ​ศักยภาพ​ใน​การ​บูรณาการ​กิจกรรม​ต่าง​ๆ ของทุกกระทรวงและหน่วยงาน​ อีกทั้งเป็นศูนย์​กลางแกนนำในการประสานงานและเผยแพร่​ข้อมูล​ข่าวสาร​ที่ถูก​ต้องเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อ​ประโยชน์​ของ​ประชาชน​ต่อ​ไป โดยมี​นาย​จีระเกียรติ​ ภูมิสวัสดิ์​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​กาญจนบุรี​ ประธาน​ใน​พิธี​กล่าวเปิดงาน​ และได้รับความเมตตา​ จาก​พระเดชพระคุณ​ พระ​เทพ​ปริยัติ​โสภณ​ เจ้าคณะ​จังหวัด​กาญจนบุรี​ เจ้าอาวาส​วัด​ไชย​ชุมพล​ชนะสงคราม​ พระอารามหลวง(วัดใต้)​พร้อมด้วย พระราชวิสุทธาภรณ์​ รองเจ้าคณะ​จังหวัด​กาญจนบุรี​ เจ้าอาวาส​วัด​พระ​แทน​ดง​รัง​ พระอาราม​หลวง​ ร่วมงาน ณ ห้องประชุม​อาคารเรียน​รวมและเอนกประสงค์​ มหา​วิทยา​ลัยราช​ภั​ฎ​กาญ​จน​บุรี​ ตำบลหนองบัว อำเภ​อ​เมือง​ จังหวัด​กาญจนบุรี