วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายวิรัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เพื่อพิจารณาเรื่อง แจ้งสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. - ช.พ.ส.และการประกันสินเชื่อของผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โดยมีนายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี