วันที่ 27 พฤศจิกายน​ 2562 ว่าที่ร้อยพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัล IQA AWARDพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ของ
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น โรงเรียนวัดลำสำรอง และ โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) สังกัด สพป.กจ.1