วันที่ 27 พฤศจิกายน​ 2562 ดร.อำนาจ วิ​ช​ยา​นุ​วัติ​ เลขาธิการคณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัตการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่ภาคกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ มอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​ และผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตจังหวัดภาคกลาง(เขตตรวจราชการ​ส่วนภาคกลาง 1,2,3 และ 4)จำนวน 5 เขตตรวจราชการ ประกอบด้วย
1.ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​และมัธยมศึกษา​ประจำจังหวัด
2.ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด
3.ผู้บริหารโรงเรียน​อนุบาล​ประจำจังหวัด
4.ผั้บริหารโรงเรียน​ในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา​พิเศษ
เพื่อหาแนวทางรูปแบบการแก้ปัญหาและการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ​การศึกษา​ของแต่ละจังหวัดในเขตภาคกลางต่อไป โดยมีนายวิทยาเกีย​รติ​ เงิน​ดี​ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​เขต​ 1 พร้อมด้วย นายนิทัศน์​ เชียง​ทอง​ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี​ เข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุม สโมสรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษา​สุพรรณบุรี​ เขต1 อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี