วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของเด็กและเยาวชน เนื่องในวันลอยกระทง